• All
 • A
 • C
 • F
 • G
 • H
 • I
 • P
 • M
 • O
 • R
 • S
 • T
 • V
 • X

Liitreaalsus, Täiendatud reaalsus, rikastatud reaalsus

Reaalsuse liitmine/täiendamine/laiendamine virtuaalsete objektidega. Alates lihtsatest piltidest kuvatuna ekraanile pärismaailma videopildi peale...

Cardboard, papist prillid, säästuprillid

Google poolt disainitud mobiilne ja odav (5-7€) virtuaalreaalsuse seadeldis. Hõlmab endas laiemalt...

Küberiiveldus

Sümptomid, mis võivad tekkida VR seadmete või konktreetsete rakenduste tõttu. Tavaliselt väljendub...

Vaateväli

VR prillide puhul oluline parameeter, mis tähistab ekaani ja läätsede koostööna tekkiva...

Prillid, Okulaarid, Mask

Üldine sünonüüm peaskantavatele virtuaal- ja liitreaalsuse seadmetele. Eriti sobilik juhul, kui kõnealune...

Puute/kompamise/füüsiline tagasiside, värin

Käeshoitava puldi/rooli/kinda, seljaskantava vesti või mõne keskkonnas oleva objekti tuntav värisemine õigel...

Peaskantav ekraan, Prillid, Kuvarprillid, Okulaarid, Mask, Kiiver, (Pea)seade

Üldnimetus kõikidele peaskantavatele seadmetele. Vaata ka: Headset, Goggles

Prillid, Okulaarid, Mask, Kiiver, (Pea)seade

Üldnimetus kõikidele peaskantavatele seadmetele (inglise keeles viitab sama termin ka nt mikrofoniga...

Haaratus, Hõivatus, Kaasatus, Osalus

Viitab sellele, mitmeid kasutaja meeli ja kui hästi suudab mingi VR süsteem...

Inertsi mõõtmise seade

Sensor, mis mõõdab inertsi. Kasulik nt kasutaja jäsemete liikumise tuvastamiseks, et positsioneerida...

Segareaalsus

Kogemus, kus virtuaalne ja reaalne segunevad eristamatult üheks ning virtuaalsetel objektidel on...

Käepult, Juhtpult, Liiguti

Enamasti käes hoitav mängupult, mille asend on jälgitav kuuel vabadusastmel. Vt ka...

Mitmesuunaline, Igasuunaline

VRi konktekstis kasutusel enim jooksulintide või jooksukausside kohta, mis lubavad kasutajal liikuda...

Kohalolu, Tehisolu, Mõjutunne, Mõjutaju

Subjektiivne tunne olla VR seadmete vahendusel kusagil mujal või keegi teine, kui...

Päristõelisus, Ehistõelisus, Baasreaalsus, Kodureaalsus

Tunne viibida reaalsuses, mis ei ole tekitatud või edasi antud ühegi tehnoloogia...

Ruumiulatus, Tehisruum

Vähemalt 2 x 1.5 meetri suurune virtuaalne mänguala, mille ulatuses kasutaja saab...

SLAM

Simultaneous Localization And Mapping ehk positsioneerimistehnoloogia, mis püüab sama-aegselt tuvastada ümbritsevat keskkonda...
Google tehnoloogia, mis kasutab kaht kaamerat, et skanneerida ja kaardistada oma ümbrust....

Tehishüpe, Äkksiire

Levinud liikumisviis virtuaalreaalsuses, kus ilma reaalse liikumiseta on võimalik vaid hetkega läbida...

Jälgija, Jälitaja, Jäliti, Seirits

Seadeldis, mis suudab edastada oma täpset positsiooni VR süsteemile (nt Vive Tracker)....

(Asendi) jälgimine

VR seadmete reaalse asendi pidev mõõtmine, et muuta virtuaalset asendit vastavalt vajadusele....

Virtuaalreaalsus, Tehistõelisus, Küberreaalsus

Lai mõiste, mis hõlmab nii tehnilisi aspekte (seadmed, programmid) kui psühholoogilisi efekte...

X-reaalsus, X-tõelus, Rist-Reaalsus, Laiendatud reaalsus, Kõiktõelisus

Ülemmõiste, sisaldab nii virtuaalsete objektide toomist reaalsusse, kui ka vastupidi. Kasutades X-eesliidet,...