Cyber sickness

Küberiiveldus

Sümptomid, mis võivad tekkida VR seadmete või konktreetsete rakenduste tõttu. Tavaliselt väljendub ajutise peapöörituse või iiveldusena. Põhjuseks võivad olla ebapiisav kaadrisagedus, positsioonilise jälgimise ootamatu kadumine või ebamugav liikumismehhaanika mängu sees. Osad inimesed on küberiiveldusele vastuvõtlikumad kui teised. Sümptomite tekkimisel on soovitatav VR’i kasutamisest koheselt veidi puhata.