Haptic feedback

Puute/kompamise/füüsiline tagasiside, värin

Käeshoitava puldi/rooli/kinda, seljaskantava vesti või mõne keskkonnas oleva objekti tuntav värisemine õigel hetkel, et tekitada kaasahaaravamat (VR) elamust. Pikemas perspektiivis igasugune vastastikmõju virtuaalsest keskkonnast (nt seadmed, mis võimaldavad haarata kätte ja tunda peos erinevaid objekte või toetuda virtuaalsele lauale). Tehniliselt lahendatakse füüsilist tagasisidet hetkel väikeste vibromootoritega (pultides), basskõlaritega (nt SubPack seljakott) ja päris füüsiliste passiivsete makettidega (nt The Void elamuskeskus, nö “passive haptics”).