Immersion

Haaratus, Hõivatus, Kaasatus, Osalus

Viitab sellele, mitmeid kasutaja meeli ja kui hästi suudab mingi VR süsteem ära petta. Lihtsamate seadmete puhul osaleb virtuaalse illusiooni tekitamises ainult nägemismeele asendamine (nt Cardboard). Haaratust suurendavad kõrvaklappide lisamine (kuulmismeel) ja jälgitavad puldid (kompimine). Hõivates ka kinesteetilise meele või kehataju (nt võimaldades kasutajal virtuaalses ruumis ringi jalutada), suureneb haaratus veelgi. Tegemist on eelkõige objektiivse ja tehnilise terminiga, mis on ühe süsteemi puhul erinevate kasutajate jaoks alati sama (nt kõik kasutavad prille, pulte ja kõrvaklappe ning on samavõrra hõivatud virtuaalsete tajupetete poolt). Haaratust tõstavad nt kuvarprillide laiem vaateväli, suurem kaadrisagedus ja kõrgem resolutsioon. Ideaalse kõikehõlmava haaratuse puhul oleks ajul võimatu vahet teha virtuaalsel ja reaalsel (nt filmis Matrix).