Real Reality

Päristõelisus, Ehistõelisus, Baasreaalsus, Kodureaalsus

Tunne viibida reaalsuses, mis ei ole tekitatud või edasi antud ühegi tehnoloogia vahendusel. Eriti asjakohane pärast esmakordset VR prillide proovimist.