Tracking

(Asendi) jälgimine

VR seadmete reaalse asendi pidev mõõtmine, et muuta virtuaalset asendit vastavalt vajadusele. Eristatakse mitmeid jälgimise liike: Pea jälgimine (head tracking) hõlmab pea pööramist, keeramist ja kallutamist ning arvutatakse enamasti pea pöördenurkade järgi;  Positsiooni jälgimine (positional tracking) tähendab kasutaja liigutuste jälgimist suunal edasi-tagasi, vasakule-paremale, üles-alla. Parimad VR seadmed lubavad nii pea kui positsiooni jälgimist, andes liikumiseks kokku kuus vabadusastet (six degrees of freedom, 6DOF). Sama kehtib ka lisaseadmete kohta (nt puldid), mis võivad edastada kas ainult oma pöördenurki (3DOF, nt Google Daydream pult) või ka positsiooni (6DOF, enamus kõrgema otsa lisaseadmeid).