Virtual Reality (VR)

Virtuaalreaalsus, Tehistõelisus, Küberreaalsus

Lai mõiste, mis hõlmab nii tehnilisi aspekte (seadmed, programmid) kui psühholoogilisi efekte (virtuaalses maailmas olemise tunne). Tänapäeva kasutuses viitab eelkõige kuvarprillide kaudu saadavale ning mitmeid eri meeli köitvale kogemusele.